python3-discid

Python binding of Libdiscid

Python-discid implements Python bindings for MusicBrainz Libdiscid. Libdiscid's main purpose is the calculation of an identifier of audio discs (disc id) to use for the MusicBrainz database. That identifier is calculated from the TOC of the disc, similar to the freeDB CDDB identifier. Libdiscid can calculate MusicBrainz Disc IDs and freeDB Disc IDs. Additionally the MCN of the disc and ISRCs from the tracks can be extracted. This module is a close binding that offloads all relevant data storage and calculation to Libdiscid. On the other hand it gives a pythonic API and uses objects and exceptions.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Fedora Rawhide (unstable)

Mageia Cauldron (unstable)

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.