python-sexy

Sexy-python is a set of Python bindings around libsexy

Pysexy are the python language bindings for libsexy, the experimental-new-cool-gtk-widgets-which-are-crude-hacks library. No doc available yet, but the function name should be pretty self-explanative. Author: -------- Christian Hammond <chipx86@chipx86.com>

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.