python-pygame

A Python Module for Interfacing with the SDL Multimedia Library

Pygame is a Python wrapper module for the SDL multimedia library. It contains Python functions and classes that allow you to use SDL's support for playing CD-ROMs, audio and video output, and keyboard, mouse and joystick input. Pygame also includes support for the Numerical Python extension. Pygame is the successor to the pySDL wrapper project, written by Mark Baker.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.