python-pyexcel

An API to read, manipulate and writedata in different excel formats

An extensible library that provides one API to read, manipulate and writedata in different data formats. 1. One application programming interface(API) to handle multiple data sources: * physical file * memory file * SQLAlchemy table * Django Model * Python data structures: dictionary, records and array 2. One API to read and write data in various excel file formats. 3. For large data sets, data streaming are supported. A genenerator can be returned to you. Checkout iget_records, iget_array, isave_as and isave_book_as. Provides: python2-pyexcel = 0.6.4-23.255

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management