python-libewf

Python bindings for libewf, an Expert Witness Compression format library

Python binding for libewf, which can create and read EnCase forensic images.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.