python-icalendar

Python parser/generator of iCalendar files package

The iCalendar package is a parser/generator of iCalendar files for use with Python. It follows the RFC 2445 (iCalendar) specification.

  • Wersja 4.0.5
  • Rozmiar 106 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-12

CentOS CentOS-7

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.