python-gpsd

Client libraries in C and Python for talking to a running gpsd or GPS

This package provides python modules and tools for the gpsd shared libraries. You will need to have gpsd installed for it to work.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.