python-gnome-menus

Python Bindings for the GNOME Desktop Menu

The package contains an implementation of the draft "Desktop Menu Specification" from freedesktop.org: <a href="http://www.freedesktop.org/Standards/menu-spec">http://www.freedesktop.org/Standards/menu-spec</a> This package is provided for backwards compatibility only and is likely to disappear soon.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.