python-glucat

Library of C++ templates implementing universal Clifford algebras

GluCat is a library of template classes which model the universal Clifford algebras over the field of real numbers, with arbitrary dimension and arbitrary signature. GluCat implements a model of each Clifford algebra corresponding to each non-degenerate quadratic form up to a maximum number of dimensions. This package contains the python-bindings for the package.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.