python-emoji

Emoji for Python

This Python module provides unicode emoji output for strings containing emoji codes. In addition to the official list defined by the unicode consortium a whole bunch of aliases is defined. Example: >> import emoji >> print(emoji.emojize('Python is :thumbs_up:')) Python is 👍 >> print(emoji.emojize('Python is :thumbsup:', use_aliases=True)) Python is 👍 By default, the language is English (``language='en'``) but Spanish (``'es'``), Portuguese (``'pt'``) and Italian (``'it'``) are also supported.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.