python-cwiid

Python Module to Access Wiimotes

Python wrapper module around the libcwiid library, to access Wiimote devices.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

games Eksperimentaalne
0.6.00+131.gfadf11e

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

games Eksperimentaalne
0.6.00+131.gfadf11e

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.