python-OSMPythonTools

A library to access OpenStreetMap related services

A library to access OpenStreetMap related services

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.