PulseView

Kategorie: Education Engineering

Qt-based GUI for sigrok

The sigrok project aims at creating a portable, cross-platform, Free/Libre/Open-Source logic analyzer software that supports various logic analyzer hardware products. PulseView is a Qt-based GUI for sigrok.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.