pssh

Parallel SSH to control large numbers of Machines simultaneously

pssh provides parallel versions of the OpenSSH tools that are useful for controlling large numbers of machines simultaneously. It includes parallel versions of ssh, scp, and rsync, as well as a parallel kill command.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

oficiální vydání Oficiální
2.3.4+git10.d4909c9

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

SUSE SLE-15-SP2

2.3.4+git10.d4909c9

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:SLE-11:SP3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management