prosody

Communications server for Jabber/XMPP

Prosody is a communications server for Jabber/XMPP written in Lua. Prosody can link up with other Prosody installations and other XMPP-compatible services to form an open communication network, whilst allowing control over who they connect to, and who they share data with.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Debian 11

Debian 10

Debian 9.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.