poppler

PDF Rendering Library

Poppler is a PDF rendering library, forked from the xpdf PDF viewer developed by Derek Noonburg of Glyph and Cog, LLC.

  • Verzia 0.79.0
  • Veľkosť 1,8 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

KDE:Qt5 Experimentálne
21.04.0
KDE:Qt:5.10 Experimentálne
0.72.0
KDE:Qt:5.11 Experimentálne
0.81.0
KDE:Qt:5.12 Experimentálne
21.02.0
KDE:Qt:5.13 Experimentálne
20.10.0
KDE:Qt:5.14 Experimentálne
21.04.0
KDE:Qt:5.15 Experimentálne
21.04.0
KDE:Qt:5.9 Experimentálne
0.79.0
KDE:Unstable:Qt Experimentálne
21.04.0
X11:common:Factory Experimentálne
21.04.0

openSUSE Leap 15.2

KDE:Qt5 Experimentálne
21.04.0
KDE:Qt:5.12 Experimentálne
21.02.0
KDE:Qt:5.15 Experimentálne
21.04.0
KDE:Unstable:Qt Experimentálne
21.04.0
X11:common:Factory Experimentálne
21.04.0

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

openSUSE:11.1

SUSE:SLE-15:GA

Intel:Moblin2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-10

SUSE:SLE-11:SP2