Polari

Kategorie: IRCClient Network

An IRC Client for GNOME

Polari is an IRC client that is designed to integrate seamlessly with GNOME 3.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.