plib

A collection of game libraries

Plib contains a selection of libraries that can be helpful for 3D game programming.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

versió oficial Oficial
1.8.5+svn.2173

games Experimental
1.8.5+svn.2173
home:plater Comunitat
1.8.5+svn.2173

openSUSE Leap 15.5

games Experimental
1.8.5+svn.2173
home:lemmy04 Comunitat
1.8.5+svn.2173
home:plater Comunitat
1.8.5+svn.2173

openSUSE Leap 15.4

games Experimental
1.8.5+svn.2173
home:lemmy04 Comunitat
1.8.5+svn.2173

SUSE SLE-15-SP1

Arch Extra

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-10