Plasma Disks

Kategorie: System

Plasma service for monitoring disk health

Monitors S.M.A.R.T. capable devices for imminent failure and informs the user.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

KDE:Unstable:Frameworks Experimentální
5.27.10git.20240206T0...

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.