planner

Project Management Application for GNOME

Planner is a project management tool for the GNOME desktop, for planning, scheduling and tracking projects.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.