php7-zlib

Zlib compression support for PHP

This module enables to transparently read and write gzip (.gz) compressed files, through versions of most of the filesystem functions which work with gzip-compressed files (and uncompressed files, too, but not with sockets).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:ALP

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:13.1

SUSE:SLE-12:GA

home:coolo:alp