php55

PHP5 Core Files

This package contains the PHP5 core files, including PHP binary (CLI) and PHP configuration (php.ini). This package must be installed in order to use PHP. Additionally, extension modules and server modules (e.g. for Apache) may be installed. Additional documentation is available in package php-doc.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-11:SP3