php5-pear-Mail

Multiple interfaces for sending emails

PEAR's Mail package defines an interface for implementing mailers under the PEAR hierarchy. It also provides supporting functions useful to multiple mailer backends. Currently supported backends include: PHP's native mail() function, sendmail, and SMTP. This package also provides a RFC822 email address list validation utility class.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.