php5-pear-Date_Holidays_Iceland

Driver class to calculate holidays in Iceland

Date_Holidays helps you calculate the dates and titles of holidays and other special celebrations. This is the driver for Iceland

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.