pgcalc

Scientific Calculator, working in reversed polish notation mode

PG Calculator works in RPN mode. It recognizes real and complex numbers and allows vectors manipulations. There are up to 120 recognized units of measure with possibility to make ease conversions between consistent units.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.