perl-cpan-listchanges

List Changes for Cpan Modules

list changes for CPAN modules

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Дистрибутиви

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Непідтримувані дистрибутиви

Наступні дистрибутиви офіційно не підтримуються. Використовуйте ці пакунки на власний ризик.