perl-Type-Tiny

Tiny, yet Moo(se)-compatible type constraint

This documents the internals of the Type::Tiny class. Type::Tiny::Manual is a better starting place if you're new. Type::Tiny is a small class for creating Moose-like type constraint objects which are compatible with Moo, Moose and Mouse.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.