perl-Pod-LaTeX

Convert Pod data to formatted Latex

'Pod::LaTeX' is a module to convert documentation in the Pod format into Latex. The *pod2latex* command uses this module for translation. 'Pod::LaTeX' is a derived class from Pod::Select.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.