perl-Package-Stash-XS

Faster and more correct implementation of the Package::Stash API

This is a backend for Package::Stash, which provides the functionality in a way that's less buggy and much faster. It will be used by default if it's installed, and should be preferred in all environments with a compiler.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.