perl-Net-Wireless-802_11-WPA-CLI

Provides a interface to wpa_cli

Provides a interface to wpa_cli.

Non hai ningún paquete oficial dispoñíbel para openSUSE Leap 15.3

Distribucións

openSUSE Tumbleweed