perl-Net-Radio-Modem

Independently access radio network modems (such as 3GPP)

Independently access radio network modems (such as 3GPP)

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed