perl-MooseX-Types-Path-Class

Path::Class type library for Moose

MooseX::Types::Path::Class creates common Moose types, coercions and option specifications useful for dealing with Path::Class objects as Moose attributes. Coercions (see Moose::Util::TypeConstraints) are made from both 'Str' and 'ArrayRef' to both Path::Class::Dir and Path::Class::File objects. If you have MooseX::Getopt installed, the 'Getopt' option type ("=s") will be added for both Path::Class::Dir and Path::Class::File.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.6“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.