perl-Gtk2-AppIndicator

Perl interface to the libappindicator

This package provides perl bindings for libappindicator. libappindicator is a library which provides a tray icon in desktop environments via StatusNotifierItem implementation.

  • Verzia 0.15
  • Veľkosť 23,7 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.