perl-ExtUtils-CppGuess

Guess C++ compiler and flags

'ExtUtils::CppGuess' attempts to guess the system's C++ compiler that is compatible with the C compiler that your perl was built with. It can generate the necessary options to the Module::Build constructor or to ExtUtils::MakeMaker's 'WriteMakefile' function.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.