perl-Encode-EUCJPASCII

An eucJP-open mapping

This module provides eucJP-ascii, one of eucJP-open mappings, and its derivative. Following encodings are supported. Canonical Alias Description -------------------------------------------------------------- eucJP-ascii eucJP-ascii qr/\beuc-?jp(-?open)?(-?19970715)?-?ascii$/i x-iso2022jp-ascii 7-bit counterpart qr/\b(x-)?iso-?2022-?jp-?ascii$/i -------------------------------------------------------------- *Note*: 'x-iso2022jp-ascii' is unofficial encoding name: It had never been registered by any standards bodies.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.