perl-Email-MIME-Encodings

Unified interface to MIME encoding and decoding

This module simply wraps 'MIME::Base64' and 'MIME::QuotedPrint' so that you can throw the contents of a 'Content-Transfer-Encoding' header at some text and have the right thing happen. 'MIME::Base64', 'MIME::QuotedPrint', 'Email::MIME'.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.5“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.