perl-Crypt-GPG

An Object Oriented Interface to GnuPG

The Crypt::GPG module provides access to the functionality of the GnuPG (www.gnupg.org) encryption tool through an object oriented interface. It provides methods for encryption, decryption, signing, signature verification, key generation, key certification, export and import. Key-server access is on the todo list. This release of the module may create compatibility issues with previous versions. If you find any such problems, or any bugs or documentation errors, please do report them to crypt-gpg at neomailbox.com.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.