perl-Convert-Dayi

Dayi Convention Module

Convert::Dayi module provides a way to convert chinese words to ascii code by Input Method Keys. You can also convert the keycode to chinese back.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.