perl-Convert-CharMap

Conversion between Unicode Character Maps

This module transforms between unicode character map formats, using an in-memory representation of 'CharMapML' as the intermediate format. Currently this module supports the 'CharMapML', 'YAML' and 'UCM' (write-only) backends.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.