perl-Convert-AcrossLite

Convert binary AcrossLite puzzle files to text

Convert::AcrossLite is used to convert binary AcrossLite puzzle files to text. Convert::AcrossLite is loosely based on the C program written by Bob Newell (<a href="http://www.gtoal.com/wordgames/gene/AcrossLite">http://www.gtoal.com/wordgames/gene/AcrossLite</a> ).

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.3

Διανομές

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.