perl-Cache-BerkeleyDB

Implements the Cache::Cache Interface

This module implements the Cache interface provided by the Cache::Cache family of modules written by DeWitt Clinton. It provides a practically drop-in replacement for Cache::FileCache. As should be obvious from the name, the backend is based on BerkeleyDB.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.