perl-CPANXR

Cross Referencer for CPAN (and Perl code)

CPANXR is the software for the CPAN Cross Reference site. It consits of some HTML, and some Perl code for analysing Perl code and building a database. It also features a web-interface for browsing the database.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.