perl-CPANPLUS

API & CLI access to the CPAN mirrors

The 'CPANPLUS' library is an API to the 'CPAN' mirrors and a collection of interactive shells, commandline programs, etc, that use this API.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.