perl-App-CSV

Manipulate CSV files from the command line

Manipulate CSV files from the command line

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4