perl-App-Bulkmail

Simple but flexible bulkmailer

Simple but flexible bulkmailer

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed