perl-Algorithm-Numerical-Shuffle

Shuffle a list.

'shuffle' performs a one pass, fair shuffle on a list. If the list is passed as a reference to an array, the shuffle is done in situ. The subroutine returns the list in list context, and a reference to the list in scalar context.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA