perl-Algorithm-BinPack

Efficiently pack items into bins

efficiently pack items into bins

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed