Peek

Kategorie: GNOME GTK Graphics Utility

An animated GIF recorder

A simple tool that allows you to record short animated GIF images from your screen. Currently, only X11 window system is supported.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.