pdfgrep

Search in pdf files for strings matching a regular expression

Pdfgrep is a tool to search text in PDF files. It works similar to `grep'. Features: - search for regular expressions. - support for some important grep options, including: + filename output. + page number output. + optional case insensitivity. + count occurrences.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.