oyranos-qcmsevents

Xorg Color management Event observer applet

the applet shows if a color server is running through a icon in the system tray.

  • Verzia 0.9.6
  • Veľkosť 151,1 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Debian 9.0

Debian 8.0

Debian 7.0

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.